Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

Zespół wokalny powstał we wrześniu 1999r. wraz z powołaniem do życia Gimnazjum w Bodaczowie.

Jego głównym celem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych młodzieży i reprezentowanie szkoły na uroczystościach wewnątrzszkolnych oraz w środowisku pozaszkolnym.

Zajęcia szkolnego zespołu wokalnego przeznaczone są dla uczniów pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu na zajęciach pozalekcyjnych. Udział w zespole ma charakter dobrowolny i wynika z naturalnego dążenia do aktywności i kontaktu z muzyką.

Zespół zajmuje się oprawą muzyczną akademii i świąt, ujętych w harmonogramie uroczystości szkolnych. Współpracuje również ze środowiskiem lokalnym, prezentując swój dorobek muzyczny w Domu Opieki Społecznej w Klemensowie, w kościele w Klemensowie oraz w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie. W stałym repertuarze zespołu jest prezentacja kolęd i pastorałek dla pensjonariuszek Domu Opieki Społecznej w Klemensowie w okresie przedświątecznym (Program pt. ,,Wspólne kolędowanie”).

Opiekunem zespołu jest nauczyciel muzyki – p. Renata Banach, która jednocześnie tworzy lub współtworzy scenariusze prezentowane na uroczystościach szkolnych
i lokalnych. Przygotowuje również podkłady muzyczne, dyryguje oraz akompaniuje zespołowi.

Każdego roku zmienia się skład zespołu i repertuar wykonywanych piosenek, ale zajęcia wokalne niezmiennie cieszą się niesłabnącą popularnością wśród gimnazjalistów.