Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

Rok szkolny 2017/2018

 • Szkolny konkurs na prezentację multimedialną "Drogi do wolności": I miejsce - Veronica Nosek, II miejsce - Joanna Budzyńska, III miejce - Karolia Szyduczyńska
 • Sebastian Granda - laureat XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego "Algorytm" dla uczniów gimnazjów oraz uczniów VII klasy szkoły podstawowej organizowanego przez LSCDN.
 • Sebastian Granda - finalista XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego "Algorytm" dla uczniów gimnazjów oraz uczniów VII klasy szkoły podstawowej

 • II miejsce - Weronika Nosek kl.III w konkursie historycznym "Historia Dzieci Zamojszczyzny" organizowanym przez zespół Hi(my)Story w ramach projektu edukacyjnego realizowanego w ramach ogólnopolskiej platformy "Zwolnieni z teorii"
 • wyróżnienie - Izabela Paczewska kl.III w konkursie historycznym "Historia Dzieci Zamojszczyzny" organizowanym przez zespół Hi(my)Story w ramach projektu edukacyjnego realizowanego w ramach ogólnopolskiej platformy "Zwolnieni z teorii"
 • Sebastian Granda klasa III  -  zakwalikował się do II etapu (powiatowy) XIV Regionalego Konkursu  Informatycznego "Algorytm".
 • II miejsce -  Joanna Budzyńska w Konkursie Wiedzy o Żywności i Prawidłowym Żywieniu organizowany przez I Technikum Hotelarskie w Zamościu
 • I miejsce  dla Gimnazjum w Bodaczowie w XV Regionalnym Konkursie Historycznym "Dzieje Zamojszczyzny na przestrzeni wieków"  - drużynowy finał konkursu historycznego z tematu: "Zamojszczyzna w okresie wysiedleń i pacyfikacji 1942 - 1943"
 • I miejsce  dla Mateusza Noska w XV Regionalnym Konkursie Historycznym "Dzieje Zamojszczyzny na przesrzeni wieków"  -  finał konkursu historycznego z tematu: "Zamojszczyzna w okresie wysiedleń i pacyfikacji 1942 - 1943"
 • Sebastian Granda - finalista II Wojewódzkiego Konkursu "Matematyka z kalkulatorem graficznym" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa lubelskiego

Rok szkolny 2016/2017

 • Laureat XIII Regionalnego Konkursu  Informatycznego "Algorytm" -  Sebastian Granda klasa II
 • Finalista XIII Regionalnego Konkursu  Informatycznego "Algorytm" -  Kamil Paczewski klasa IIIb
 • Karolina Szyduczyńska została laureatką w kategorii „utwór literacki” w XI Powiatowym Konkursie Twórczości „Moja Mała Ojczyzna”, organizowanym przez Szkołę Podstawową w Nieliszu.
 • Kamila Duda - wyróżnienie w kategorii „utwór literacki” w XI Powiatowym Konkursie Twórczości „Moja Mała Ojczyzna”, organizowanym przez Szkołę Podstawową w Nieliszu.
 • Patrycja Tracz  -  wyróżnienie w kategorii „fotografia”w XI Powiatowym Konkursie Twórczości „Moja Mała Ojczyzna”, organizowanym przez Szkołę Podstawową w Nieliszu.
 •  CLICKONMANIAC - Laureat - Marcel Błaszczak -  Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego organizowany pod Honorowym Patronatem Miasta Zamość oraz Wydawnictwa Expres Publishiny.
 • XIII Regionalny Konkurs  Informatyczny "Algorytm" Sebastian Granda klasa II oraz Kamil Paczewski klasa IIIb  -  zakwalikowali się do III etapu  - FINAŁ.
 • Sebastian Granda klasa II oraz Kamil Paczewski klasa IIIb  -  zakwalikowali się do II etapu (powiatowy) XIII Regionalego Konkursu  Informatycznego "Algorytm".
 • I miejsce drużyny szkoły w Konkursie Historycznym „Powstanie Zamojskie 1942  -  1943” , ZSP nr4 w Zamościu  -  Wiktoria Budzyńska, Anna Kaszyca i Wiktoria Magdziak.
 • I miejsce w klasyfikacji indywidualnej w Konkursie Historycznym  „Powstanie Zamojskie 1942  -  1943” -   Wiktoria Budzyńska
 • Szkolne eliminacje konkursu historycznego pt. „Powstanie Zamojskie 1942  -  1943”do etapu finałowego zakwalifikowały się uczennice: Wiktoria Budzyńska  -  kl.IIIa, Anna Kaszyca— kl. IIIa, Wiktoria Magdziak  -  kl.IIIb
 • I miejsce - Patrycja Tracz kl.IIIb Konkurs Literacki na opowiadanie o tematyce fantasy, organizator Miejsko - Gminna Bibliteka w Szczebrzeszynie. Wśród nagrodzonych znalazła się również Krolina Szyduczyńska z klasy II, która napisała opowiadanie pt. "Dziewczynka w zielonej sukience"
 • I edycja wojewódzkiego konkursu matematycznego "Matematyka z kalkulatorem graficznym", organizowanym pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie: finalistka Aleksandra Figiel uczennica klasy IIIb.
 • IX Biegi Terenowe im. Bronisława Pietruszyńskiego - Natalia Dygas klasa IIIa- II miejsce.
 • Kuratoryjny Konkurs z Języka Angielskiego w etapie szkolnym I miejsce zajęli: Marcel Błaszczak kl. IIIb i Sebastian Granda kl.II - uczestniczyli w etapie II.
 • Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Zamość - do II etapu zakwalifikowali się: Sebastian Granda  i Marcel Błaszczak.
 • Konkurs Kolęd organizowany przez MDK w Szczebrzeszynie - Zespół Wokalny - wyróżnienie; III miejsce -  Wiktoria Budzyńska; Milena Czop - wyróżnienie.
 • Konkurs Matematyczny "Zagimak" organizowany przez LSCDN w Zamościu - I miejsce w etapie szkolnym i zakwalifikowanie się do II etapu: Sebastian Granda, Joanna Budzyńska, Aleksandra Figiel.

Rok szkolny 2015/2016

 •  Laureaci XII Regionalnego Konkursu Informatycznego „Algorytm  -  Łukasz Nosek  klasa III, Sebastian Granda klasa I
 • Łukasz Nosek klasa III,  Sebastian Granda klasa I  -  zakwalikowali się do III etapu (regionalny) XII Regionalego Konkursu  Informatycznego "Algorytm", uzykując tytuł finalisty.
 • Łukasz Nosek klasa III, Mateusz Skrzypik klasa III, Sebastian Granda klasa I  -  zakwalikowali się do II etapu (powiatowy) XII Regionalego Konkursu  Informatycznego "Algorytm"
 • Eliminacje szkolne konkursu matematycznego „Zagimak”; LSCDN Zamość:
  I miejsce  -  -  kategoria kl. III

  I miejsce  -  -  kategoria kl.I
 • I miejsce w etapie szkolnym i zakwalifikowanie do etapu okręgowego konkursu kuratoryjnego z języka polskiego - Kamil Wrona
 • II miejsce  -  Natalia Dygas kl II w Otwartych Biegach Terenowych im. Bronisława Pietruszyńskiego MDK Szczebrzeszyn
 • III miejsce Zespół wokalny „Taktofonika” w Konkursie Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda...”; MDK Szczebrzeszyn
 • III miejsce  Wiktoria Budzyńska Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda…”; MDK Szczebrzeszyn
 • Wyróżnienie Zespołu wokalnego „Taktofonika” w Sąsiedzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek GOK Nielisz
 • I miejsce drużyny szkoły w Konkursie Historycznym „Dzieje Zamojszczyzny na przestrzeni wieków”, ZSP nr4 w Zamościu  -  Wiktoria Budzyńska, Anna Kaszyca i Wiktoria Magdziak.
 • I miejsce w klasyfikacji indywidualnej w Konkursie Historycznym  -   Anna Kaszyca
 • I miejsce w Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji ks. Jana Twardowskiego” zorganizowany przez Publiczne Gimnazjum w Michalowie  -  Wiktoria Budzyńska
 • Wyróżnienia w konkursie, „W kręgu poezji ks. Jana Twardowskiego”  -  Kamila DudaZuzanna Reder kl.I