Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

  Uczniowie szkoły w roku szkolnym 2017/18 uczestniczyli w zajęciach rozwijających VCC kompetencje cyfrowe DigComp poziom A w wymiarze 40 godzin. Zajęcia organizowane były w ramach Projektu „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia prowadzone były przez Centrum Aktywizacji Zawodowej – ATUT w Warszawie. Szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci, korzystania z przeglądarki internetowej, personalizację ustawień, segregowanie treści Internetu pod katem wiarygodności pozyskanych informacji, ochrony praw autorskich. Uczniowie z powodzeniem doskonalili umiejętność komunikacji online oraz poczty elektronicznej, ćwiczyli zarządzanie ustawieniami poczty.

 

1 DSC 0082

 

Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu zajęć.

1 DSC 0084