Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

  10 uczniów szkoły uczestniczyło w zajęciach rozwijających – Grafika komputerowa w wymiarze 60 godzin. Zajęcia organizowane były w ramach Projektu „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia prowadzone były przez Lubelską Szkołę Biznesu Fundacji Rozwoju KUL. Szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw grafiki, tworzenia i edycji obrazów rastrowych i wektorowych. Uczniowie poznali jak tworzyć obrazy pod konkretne zastosowanie, tworzyli animacje obiektów, poznali jak wygląda praca w zawodzie grafika komputerowego.

1 DSC 0101

 

Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu zajęć.

1 DSC 0105