Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

Pośród wielu państw na świecie
tętni życiem polski kraj.
W płaczu wierzb dojrzewa kwieciem
pachnie wiosną cudny maj.
Gdzieś, na roztoczańskim szlaku
nasza szkoła, a wraz z nią,
to, co dla nas najcenniejsze:
przyjaźń i rodzinny dom.

    REFREN:

Chociaż serca mamy młode,
to historię dobrze znamy.
Losy Dzieci Zamojszczyzny,
w swej pamięci zachowamy.

Dziś mieszkamy w wolnej Polsce,
nie słyszymy świstu kul,
Wrażeń setki przeżywamy
i nie wiemy co to ból.
Hołd swą pieśnią oddajemy,
tym, co jedli wojny chleb.
Ich historia przetrwa z nami
w słowie, w czynie, w blasku serc.

           REFREN:
Chociaż serca mamy młode,
to historię dobrze znamy.
Losy Dzieci Zamojszczyzny,
w swej pamięci zachowamy.

      Słowa: Tomasz Tomczewski
Muzyka: Renata Banach