Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

   Sto dwadzieścia trzy lata niewoli to bardzo długi okres. Wystarczająco długi, by zniszczyć państwowość, a naród i jego chwalebne dzieje umieścić na śmietniku historii. Polacy jednak przetrwali! Zjednoczeni tradycją, kulturą, obyczajami i religią.
Wreszcie 11 listopada 1918 roku ponownie staliśmy się państwem niepodległym, choć od tego czasu nasi przodkowie jeszcze wielokrotnie musieli przelewać krew w obronie narodowej tożsamości.
   Z okazji 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę gimnazjaliści pod opieką Pani Renaty Banach i Pani Kamili Kaczmarek przygotowali montaż słowno-muzyczny stanowiący niezwykłą wędrówkę przez historię naszej ojczyzny. Poszczególnym wydarzeniom towarzyszyły wiersze autorstwa Cypriana Kamila Norwida, Zbigniewa Herberta i Ernesta Brylla oraz utwory muzyczne w wykonaniu zespołu wokalnego „Taktofonika”. Usłyszeliśmy m.in. „Ojczyznę” Marka Grechuty, „Nadzieję” Jana Pietrzaka oraz „Rotę”. Przede wszystkim jednak po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, że wolność nie jest żadnemu narodowi dana na zawsze. Pamiętajmy o tym nie tylko w czasie dni chwały polskiego narodu, ale i w każdej sekundzie naszego życia.

image002

image004

image006

image008

image010