Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

       Uczniowie szkoły uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach projektu
Azbest w województwie lubelskim.
      Celem warsztatów było uświadomienie młodzieży, że azbest jest jednym z najgroźniejszych minerałów wykorzystywanych przez ludzi. Ze względu na swoje właściwości i naturalną niezniszczalność może w otoczeniu człowieka utrzymywać się przez nieograniczony czas. Uczniowie poznali jak w sposób bezpieczny azbest powinien być usunięty i zutylizowany by nie zagrażał naszemu zdrowiu i życiu.
     Celem realizacji projektu jest poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego województwa lubelskiego poprzez wdrożenie projektu, który obejmuje głównie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych oraz działania informacyjno-promocyjne.
     Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura. Obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska.

 

image002

image004

image006

image008

image010

image012

image016

image014

image018