Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

    Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach realizowanych w ramach Projektu
”Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw człowieka „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem realizacji warsztatu było ułatwienie młodzieży dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez zapoznanie z organizacją i zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz prawami i obowiązkami wynikającymi z bycia świadkiem lub ofiarą. Tematyka obejmowała zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego, zagadnienia cyberprzemocy oraz prawa i konsekwencje prawne podejmowanych decyzji. Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych