Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

      Święto Odzyskania Niepodległości w Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny
w Bodaczowie społeczność szkolna uczciła 12 listopada 2015 r. uroczystym apelem, który przygotowali uczniowie  gimnazjum  pod kierunkiem: pani Kamili Kaczmarek  oraz pani Renaty Banac
h. „Jest Polska” to motto uroczystości, która jak każdego roku miała bardzo podniosły charakter.Wszyscy ze skupieniem słuchali recytowanych wierszy i śpiewanych pieśni patriotycznych.