Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

      19 stycznia nasi uczniowie wzięli udział w niezwykłej godzinie wychowawczej. Gościliśmy bowiem krakowskich aktorów z Impresariatu Artystycznego „Inspiracja”. Panowie: Jacek Zaborowski i Ludwik Leśniewski zaprezentowali spektakl „Retusz” w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień. Konwencja teatralnej inscenizacji teatralnej okazała się atrakcyjną formą przekazu, która przypadła gimnazjalistom do gustu.

Po spektaklu aktorzy przeprowadzili też warsztaty mające na celu pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości używek.