Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

      25 września odwiedziliśmy Lublin. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w niezwykłych pokazach fizycznych i chemicznych, zorganizowanych przez UMCS. Gimnazjaliści byli świadkami wielu eksperymentów i doświadczeń, które ze względu na swą złożoność nie są możliwe do przeprowadzenia w warunkach szkolnych. 
       Co warte podkre
ślenia, uczniowie na własne oczy przekonali sięże wiele umiejętności fizycznych i chemicznych może ułatwić nam życie na co dzień.

       Drugim punktem wycieczki było zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku. W ten sposób nasza młodzież mogła pogłębić swą wiedzę na temat martyrologii Dzieci Zamojszczyzny  patrona szkoły. Opiekunkami uczniów były panie Jolanta Budzyńska i Anna Wróbel.