Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

 

 

      4 lutego odbyło się zebranie z rodzicami, na którym dokonaliśmy podsumowania osiągnięć edukacyjnych uczniów w I semestrze. W ramach pedagogizacji rodziców gościliśmy też Panią Katarzynę Chmiel z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu. Zaproszona prelegentka przeprowadziła warsztaty dotyczące szkodliwości dopalaczy. Szkolenie przeprowadzone przez Panią Chmiel spotkało się z żywym zainteresowaniem ze strony rodziców.