Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której można użyć, by zmienić świat”.

 

           Te prorocze słowa Nelsona Mandeli stanowiły motto szkolnego święta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zgodnie z wieloletnim szkolnym ceremoniałem w czasie uroczystości odbyło się również ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

  • Będziemy dbać o dobre imię swojej szkoły i klasy.
  • Będziemy sumiennie uczyć się tego, co dobre i piękne.
  • Będziemy okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz kolegom.
  • Będziemy swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom.
  • Będziemy dbać o piękno mowy ojczystej.
  • Będziemy przekazywać kolejnym pokoleniom prawdę o tragicznych losach Dzieci Zamojszczyzny.
  • Będziemy kochać naszą ojczyznę - Polskę."

          Tak brzmiały słowa ślubowania, które z powagą, z doniosłością, a przede wszystkim z pełną świadomością odpowiedzialności, wypowiedzieli w obecności szkolnej społeczności uczniowie klas pierwszych.

 

                               

Uroczystość stanowiła też okazję do wręczenia Nagród Dyrektora. Z rąk Pani Mirosławy Jamróz otrzymali je nauczyciele: Edward Augustynek, Renata Banach, Kamila Kaczmarek, Agata Malec i Tomasz Tomczewski.  

Co warte podkreślenia, na Nagrody Dyrektora zapracowali również gimnazjaliści. Stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali: Wiktoria Budzyńska (kl. IIa), Anna Kaszyca (IIa), Łukasz Nosek (III) i Kamil Wrona (III). Wszystkim wyróżnionym osobom gratulujemy, życząc powodzenia w realizacji kolejnych edukacyjnych wyzwań.

Oprawę artystyczną uroczystości stanowił montaż teatralno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Renaty Banach i Pani Agaty Malec. Gimnazjaliści przybliżyli pokrótce genezę święta i zaprezentowali skecze, ukazujące w wesoły, a zarazem trafny, sposób uroki pracy w szkole. Całość ozdobiona została piosenkami w wykonaniu gimnazjalnego zespołu wokalnego „Taktofonika”. Była więc chwila na zadumę i czas na szeroki uśmiech. Najważniejsze jednak, że uroczystość raz jeszcze unaoczniła nam  świadomość roli edukacji, która, jak żaden inny oręż, może pozytywnie wpływać na losy świata.