Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

     W dniu 3 października uczniowie szkoły uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym, profilaktycznym z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Celem spotkania było przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy, skuteczne podnoszenie świadomości na temat szkodliwości dopalaczy oraz kształtowanie negatywnych postaw wobec używek i dopalaczy. Poruszana tematyka oraz ciekawy sposób prowadzenia spotkania wzbudziły duże zainteresowanie uczniów. Spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej im Marii Konopnickiej w Bodaczowie.

 

policjant