Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

 12 września uczniowie mieli okazję uczestniczyć w niezwykłych pokazach fizycznych i chemicznych, zorganizowanych przez UMCS w Lublinie. Gimnazjaliści byli świadkami wielu eksperymentów i doświadczeń, które ze względu na swą złożoność nie są możliwe do przeprowadzenia w warunkach szkolnych. Uczniowie na własne oczy przekonali się, że wiele umiejętności fizycznych i chemicznych może ułatwić nam życie na co dzień.