Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie miała miejsce czwartego września. Pani Dyrektor Mirosława Jamróz  powitała uczniów, rodziców, nauczycieli i rodziców, życząc wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz wielu sukcesów edukacyjnych. Młodzież pod opieką pani Renaty Banach, Małgorzaty Rzemieniuk i Jolanty Budzyńskiej przygotowała zaś montaż słowno – muzyczny, nawiązujący swoją wymową nie tylko do roli nauki w życiu każdego z nas, ale także do rocznicy wybuchu II wojny światowej.  A chwilę później zabrzmiał pierwszy dzwonek, zwiastujący z pewnością kolejne niezapomniane przeżycia w nowym roku szkolnym. 

1 DSC 0001

1 DSC 0003

1 DSC 0005

1 DSC 0010

1 DSC 0024

1 DSC 0032

1 DSC 0039