Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

          Jak wiele szkół i instytucji w całym kraju, również i nasze gimnazjum włączyło się w Akcję Narodowe Czytanie, którą od 2012 roku odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Została ona zainicjowana lekturą Pana TadeuszaAdama Mickiewicza. Od tego czasu czytaliśmy wspólnie m.in. Trylogię Henryka Sienkiewicza i Quo vadis Henryka Sienkiewicza. W tym roku narodowa lektura to „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Uczniowie klasy trzeciej z zainteresowaniem wsłuchiwali się w losy Cezarego Baryki, a urozmaiceniem akcji był też wykład jednego z nauczycieli ukazujący kontekst historyczny powieści.   
Jak powiedziała polska noblistka - Wisława Szymborska: 

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła". Te słowa przyświecały nam w trakcie czytania, ale też będą towarzyszyć przez cały rok szkolny. Pamiętajmy bowiem o tym, że kto czyta książki, ten żyje podwójnie.

 

nowy rok1

nowy rok2