Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

     10 czerwca wzięliśmy udział w akcji: "Jak nie czytam, jak czytam". Rozpoczęła ją wymiana poglądów na temat wartości czytelnictwa we współczesnym świecie. Gimnazjaliści dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a także prezentowali ulubione książki i gatunki literackie. Wnioski potwierdziły tezę, że warto czytać książki, a argumentacja liczyła kilkanaście przykładów. W części kolejnej młodzież pod okiem polonisty czytała m.in. opowiadania Sławomira Mrożka, fragmenty reportaży Ryszarda Kapuścińskiego i "Alchemika" Paolo Coelho. Zwieńczeniem spotkania były ustalenia dotyczące zaplanowania i przeprowadzenia podobnej akcji w przyszłym roku szkolnym.

 

1

2

3

5