JESTEŚ                GOŚCIEM NA NASZEJ STRONIE

 

 

MOTTO SZKOŁY:

          

        „Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony

wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w

niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu.”

                                                                                    

                                                                                                                       Jan Paweł II